03 feb 2021 klocka 08.30 - 15.30

Digital utbildning för utbildare av apl- och praktikhandledare


Logo

Onsdag den 3 februari bjuder Yrkesväg Värmland in till en digital utbildningsdag för utbildare av apl- och praktikhandledare.

Utbildningen bygger på Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning och hålls av Eva Lönn, apl-utvecklare på Skolverket.

Handledaren har en viktig roll i att handleda eleven i att successivt bygga upp yrkeskunskaper och en yrkesidentitet, men också att inkludera eleven i gemenskapen på arbetsplatsen. Att handledaren har utbildning i att handleda eleven är betydelsefullt för elevens lärande.

Du är viktig som utbildare av handledare.

Det har visat sig att upplevelsen av hel eller delvis personlig kontakt har en avgörande betydelse för att den blivande handledaren ska fullfölja utbildningen. Skolverkets webbaserade utbildning går att använda helt digitalt men för att få bästa möjliga resultat är det fördelaktigt att kombinera webbutbildningen med personliga möten och erfarenhetsutbyten, så kallad ”blended learning”. Det kan göras mellan enbart dig och en handledare eller vid handledarträffar med flera deltagare.

Under denna utbildningsdag får du tips på metoder, modeller och material för att på egen hand framöver kunna hålla utbildningen för blivande apl- och praktikhandledare inom ditt område.

Hålltider för dagen:

  • Start 08.30
  • Paus 9.45-10
  • Lunch 12-12.45
  • Paus 13.45-14.00
  • Slut 15.30

OBS! Ni som ska delta i utbildningen ska innan utbildningsdagen ha slutfört Skolverkets webbaserade apl-handledarutbildning med kursintyg, modul 1 - 4 samt modul 6 (modul 5 gäller endast deltagare som erbjuder lärlingsutbildning). Utbildningen hittar ni här: https://www.skolverket.se/skolutveckling/kurser-och-utbildningar/skolverkets-webbaserade-apl-handledarutbildning Länk till annan webbplats.

Teams-länk skickas ut till alla anmälda några dagar innan utbildningen.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 jan 2021

Anmäl dig

Logo

Kontakt