09 dec 2020 klocka 08.40 - 14.45

Kick-off för Yrkesväg Värmland

Yrkesväg Värmland

Hur kan Vuxenutbildningen i Värmland bidra till att lösa länets kompetensförsörjnings- och tillväxtutmaningar?

I projektet Yrkesväg Värmland, som medfinansieras av Europeiska Socialfonden, ska Länsstyrelsen i Värmland vara samordnare och främja regional samverkan kring frågor kopplade till kompetensförsörjning och vuxenutbildning. Inom ramen för projektet ska yrkesutbildningsinsatser för nyanlända och utrikesfödda kvinnor och män utvecklas i syfte att minska kompetensmatchningsproblematiken på arbetsmarknaden och på så vis kunna bidra till länets kompetensförsörjning och tillväxt.

Den 9 december bjuder Länsstyrelsen in till en digital kick-off i samverkan med Arvika, Forshaga, Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kil, Kristinehamn, Storfors, Sunne, Säffle och Torsby kommuner, samt Region Värmland.

Landshövding Georg Andrén inleder dagen som kommer innehålla både lokala exempel och inspiration från andra län.

Länk till mötet skickas ut några dagar innan till de som anmält sig.

Har du frågor kring dagen eller din anmälan kan du kontakta Marie Andersson, projektkoordinator, marie.m.andersson@lansstyrelsen.se. Programmet för dagen:

08.40 – 09.00

Digital incheckning i Zoom


09.00 – 09.15

Välkomna!

Georg Andrén, Landshövding

09.15 – 09.30


Yrkesväg Värmland

Marie Andersson, projektkoordinator, Länsstyrelsen i Värmland

09.30 – 09.50

Rambolls utvärderingsuppdrag

Hanaa Filali, Sofie Lindqvist och Hanne Gewecke, Ramboll Management Consulting AB


09.50 – 10.00

Paus

10.00 – 10.40

”Nu är mitt huvud i klassrummet”

  • Elisabeth Vingård, delprojektledare och verksamhetsplanerare, Vuxenutbildningen Kristinehamns kommun
  • Petri Nordeman, projektmedarbetare och integrationshandläggare, Integrationsenheten Kristinehamns kommun
  • Johanna Engström, SFI-lärare, Vuxenutbildningen, Kristinehamns kommun
  • Maria Edvardsson, delprojektledare och samordnare för Yrkes-SFI, Beställarenheten, Vuxenutbildningen Karlstads kommun
  • Malin Rådman, enhetschef Jobbcenter, Arbetsmarknads- och socialförvaltningen Karlstads kommun


10.40 – 11.00

Hur tänker styrgruppsmedlemmarna?

  • Marcus Wihk, enhetschef Social Hållbarhet, Länsstyrelsen i Värmland
  • Sanna, Bertilsson, AME-chef, Säffle kommun
  • Steve Norman, rektor, Beställarenheten, Vuxenutbildningen, Karlstads kommun

11.00 – 11.15

Paus

11.15 – 12.00

Klassrumsundervisningen är DÖD!

  • Sofie Wiklund, vuxenutbildningschef Falu kommun
  • Ylva Ljungqvist, utvecklare, Vuxenutbildningen, Falu kommun

12.00 – 13.00

Lunch


13.00 – 13.45

Hur kan vi prata om integrationens problem och möjligheter?

Navid Modiri


13.45 – 14.00

Paus

14.00 – 14.45

Navid Modiri fortsätter


14.45

Avslutning

 

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
30 nov 2020
Yrkesväg Värmland

Kontakt