16 nov 2020 klocka 09.00 - 12.00

Barnkonventionen som lag – ett år senare

Bild på barn

Välkomna till den första aktiviteten i uppmärksamhetsveckan som anordnas av nätverket SeMig. Vi arbetar gemensamt för att lyfta barnrätt i Värmland. Utgångspunkten för vårt arbete är FN:s konvention om barnets rättigheter.

09:00 Välkomna!

09:05 Landshövding Georg Andrén inleder

09:15 Värdet av att bygga stabila och demokratiska samhällen utifrån social hållbarhet och rättighetsfrågor

Landshövding Georg Andrén föreläser utifrån sin yrkesverksamma bakgrund som bland annat afrikachef inom Sida, generalsekreterare för Diakonia och som ambassadör i Centralamerika. Varför är det så viktigt att arbeta med rättighetsfrågor? Hur kan offentlig sektor och ideell sektor samverka för att säkerställa att alla rättighetsinnehavare får sina rättigheter tillgodosedda? Hur kan vi bredda det demokratiska arbetet genom att inkludera barnrättsfrågor, och målgruppen barn och unga?

10:00 Paus

10:15 Presentation av barnkonventionsutredningen

Charlotte Palmstierna presenterar resultatet av barnkonventionsutredningen. Den 13 november överlämnas betänkandet till regeringen. Står svensk lagstiftning och praxis i överensstämmelse med barnkonventionen? Vad ligger framför oss nu?

11:00
Paus

11:15-12:00 Hur ska regioner och kommuner arbeta med att implementera barnkonventionen?
Marie Lundin Karphammar, barnrättsjurist på SKR. Marie har länge utbildat i barnkonventionen och tidigare arbetat med att implementera barnkonventionen inom bland annat skola och socialtjänst samt på övergripande nivå i kommunal verksamhet.

VAR:
Digitalt
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
13 nov 2020

Anmäl dig

Kontakt