26 nov 2020 klocka 08.50 - 12.00

Barn och bemötande

Barn

FoU Välfärd Värmland och Länsstyrelsen i Värmland bjuder in till ett onlineseminarie med fokus på barn och bemötande. Dagen vänder sig till dig som arbetar med barn och genomförs online via Zoom. Sista anmälningsdag är den 19 november.

Anmälan görs via länken: https://barnochbemotande.axacoair.se/ Länk till annan webbplats.

PRESENTATION AV FÖRELÄSARNA

Birgitta Svensson är lektor i socialt arbete och vetenskaplig ledare för FoU Välfärd Värmland vid Karlstads universitet. Birgittas forskning är inriktad på socialtjänstens myndighetsutövning och jämlikhet och jämställdhet vid bemötande och tillgång till insatser. Dagens presentation ”Om barnen som informanter och socialtjänstens bedömningar i utredningar om misstänkt våldsutsatthet” kommer att handla om resultat från forskningsstudien SAVE och om bemötande och bedömningar utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Steven Lucas är barnläkare och forskare vid Akademiska barnsjukhuset i Uppsala. Hans forskning är inriktad på barns och ungas hälsa och utveckling och hur samhället kan minska risken att barn ska utsättas för våld och försummelse. Dagens presentation ”En uppväxt fri från våld” kommer att beröra anledningarna till att barn far illa, hur våld och försummelse påverkar barnet och hur vi kan arbeta för att hjälpa de utsatta, minska risken att barn far illa och stoppa våldet.

VAR:
Online
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 nov 2020

Kontakt