20 okt 2020 klocka 09.30 - 15.30

Webbinarium Tillsammans mot miljömålen!

Nu är 2020 här, året då vi skulle uppnå våra miljömål! Det pågår mycket bra miljöarbete i Värmland, men vi har tyvärr en bit kvar inom de flesta mål. Vi behöver därför öka takten i åtgärdsarbetet!

I det nuvarande åtgärdsprogrammet har vi lyft fem fokusområden, som är prioriterade områden där vi kan få stöttning och draghjälp av varandra i länet. Programmet sträcker sig till och med årsskiftet.

Det är därför dags att börja planera för nästa programperiod!

Till åtgärdsprogrammet har vi kopplat miljööverenskommelser som kommunerna och Region Värmland har tecknat. I överenskommelserna har aktörerna fått lyfta in åtgärder inom de fem fokusområdena som de ska genomföra inom programperioden. För att växla upp miljömålsarbetet ytterligare, bjuder vi även in andra regionala aktörer att teckna miljööverenskommelser under nästa omgång som sträcker sig mellan år 2022-2025.

Målet med workshopen är att identifiera åtgärdsområden för gemensamma satsningar under de närmaste åren.

För att hinna med alla fem Fokusområden under samma dag, kommer vi köra tre valbara pass parallellt på förmiddagen och två parallellt på eftermiddagen.

Agendan för dagen ser ut så här:

Klockan 9.30-12.00

Pass 1: Hälsa och livsstil - Fokuserar på områden som kemikalier, konsumtion, avfall, cirkulär ekonomi med mera.

Pass 2: Hållbar vattenförvaltning - Inkluderar alla områden som innebär att vattenkvaliteten i våra sjöar, vattendrag samt grundvatten förbättras, så som VA och enskilda avlopp.

Pass 3: Minskad klimatpåverkan - Fokus kommer ligga på Energi- och klimatstrategins så kallade framgångsområden Fossilfria och effektiva transporter samt Robust och flexibelt energisystem.

Klockan 13.00-15.30

Pass 1: Hållbar samhällsplanering - Inkluderar alla åtgärder som innebär att vi planerar vårt samhälle på ett långsiktigt hållbart sätt. Alltifrån att minimera exponeringen av buller och luftföroreningar till tillgång till tätortsnära natur.

Pass 2: Hållbart brukande av skogs- och odlingslandskap - Inkluderar områden som grön infrastruktur, miljöanpassat jord- och skogsbruk, skydd av natur och att tillgängliggöra natur- och kulturområden.

Anmäl dig till det fokusområde som du känner dig mest berörd och intresserad av, så skickar vi mer info och en Skypelänk till mötet.

Det är såklart fritt fram att anmäla sig till ett pass på förmiddagen och ett på eftermiddagen!


Anmäl dig

VAR:
Webbinarium
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 okt 2020

Kontakt