06 okt 2020 klocka 09.00 - 12.00

Slutkonferens för projektet ”Värdeskapande processtöd för energi- och klimatomställning av offentliga organisationers transporter”

Illustration elbilar på laddning.

Vi bjuder in till slutkonferensen för projektet ”Värdeskapande processtöd för energi- och klimatomställning av offentliga organisationers transporter”, inom området energi- och klimatsmart offentlig upphandling av fordon och transporttjänster, som Länsstyrelsen Värmland bedrivit under år 2020.

Vi riktar oss främst till Värmlands kommuners och regionens upphandlare, fordonssamordnare, miljösamordnare samt beslutsfattare.

Vi kommer ta med dig på en fossilfri resa, från hur man kan förankra ett gott upphandlingssamarbete i organisationen, till olika infrastruktur- och transportlösningar för att slutligen konkretisera hur man i kommunen och i samarbete med flera kommuner kan upphandla energi- och klimatsmart inom fordon och transporttjänster.

Du som medverkar kommer att få ta del av några av projektets främsta resultat och erhålla en konkret steg-för-steg-folder för en grönare upphandlingsprocess.

Till konferensen har vi bjudit in:

  • Båstads kommun – Hur en liten kommun kan börja utveckla upphandlingsprocessen för att spara både tid och pengar.
  • OK Värmland – Hur kan regionala aktörer påverka infrastrukturen genom upphandling av fordon?
  • Nationellt centrum för samordnad varudistribution – Vad innebär kommunal samordnad varudistribution och hur börjar man?
  • Tomelilla kommun – Hur klustersamarbete mellan mindre kommuner ger framgångsrikt arbete med hållbar upphandling och samordnad varudistribution.
  • Forshaga kommun – Fokus på miljöanpassad upphandling, från ord till handling!

Flera viktiga aktörer i Värmland har medverkat i projektet. Målet med projektet har varit att ge medverkande aktörer en ökad kunskap om policys, rutiner och kravställning för energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster.

Projektet har en stark koppling till framgångsområdet Fossilfria och effektiva transporter i Värmlands energi- och klimatstrategi.

Vi hoppas att du vill vara med när vi knyter ihop säcken för det här projekt.

Har inte Skype?

Onlinemöte med Länsstyrelsen (PDF) Länk till annan webbplats.

VAR:
Skype. Länk till mötet skickas senare ut till anmälda deltagare.
KOSTNAD:
Ingen kostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
25 sep 2020

Anmäl dig

Kontakt