16 okt 2020 klocka 09.00 - 15.00

Utbildningsdag för chefer

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om Mäns
våld mot kvinnor, där syftet med dagen är att tydliggöra lagstiftning samt förutsättningar för implementering av nya arbetsmetoder.

Målgrupp

Utbildningsdagen vänder sig till chefer från de olika aktörerna som ingår i nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer, och som arbetar med Mäns våld mot kvinnor, Våld i nära relationer och Hedersrelaterat våld och förtryck

Program för dagen

09.00-15.00 Linn M Hällen från Arvin, Arvin Utbildning kommer att hålla i dagen. Linn är redaktör och författare till boken Våld i nära relationer socialt arbete i forskning teori och praktik.

Linn M Hällens föreläsningar och utbildningar grundar sig på den senaste forskningen från området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt egna erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. Hon är praktiker och har mångårig erfarenhet av
både klientarbete och verksamhetsutveckling inom området.

Dagens innehåll

  • Genomgång av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd - vad ska och bör kommunerna göra i arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck?
  • Framgångsfaktorer för implementering - vad behöver organisationen, arbetsledningen och medarbetarna för att kunna arbeta rättssäkert med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck?
  • Att arbeta inom området våld i nära relationer - hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö?
VAR:
Skype
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 okt 2020

Anmäl dig

Kontakt