22 aug 2020 klocka 09.00 - 15.00

[Inställd] Hamlingskurs

Hamlade träd, Högsböla ängar i Bergs socken

[Inställd] Hamlade träd är en del av vårt kulturlandskap. För att bevara detta levande biologiska kulturarv behöver vi fortsätta med hamling och även hamla fler unga träd.

Historiskt sett har hamlade träd varit viktiga för produktion av lövfoder och ved. Hamlade träd har också höga naturvärden, då de kan bli väldigt gamla och utveckla håligheter där många insekter, fåglar och fladdermöss trivs.

Under kursen lär vi oss om nyhamling - hur det går till rent praktiskt och vi får svar på frågor som...

  • Vilka trädslag lämpar sig för hamling?
  • Vad tål trädet?
  • Hur mycket av kronan får jag ta?
  • Ska jag spara några särskilda grenar eller är det bara att plocka?
  • Var på grenen ska jag kapa?
  • Hur ofta får jag hamla och när på året?
  • Finns det behov för underhåll mellan hamlingstillfällena?
  • Hur kan jag se om trädet har tagit sig bra efter hamlingen?

Vi tar också en titt på äldre, hamlade träd.

Kursen vänder sig till verksamma inom jordbruks-, skogsbruks- och/eller trädgårdsföretag samt ägare och brukare av jordbruksmark. Du är lika välkommen med eller utan förkunskaper!

Kursledare är Mattias Johansson.

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan aktiviteten komma att ändras/ställas in på grund av Corona/Covid-19. Vi uppdaterar kalendern på Länsstyrelsens webbplats och vid eventuella ändringar meddelas de som anmält sig till aktiviteten.

VAR:
?
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 aug 2020

Kontakt