09 jun 2020 klocka 09.00 - 15.00

Digital utbildningsdag inom hållbar upphandling med fokus på fordon och transporttjänster

Fordon och transporter står för en stor andel av Värmlands klimatpåverkande utsläpp vilket också är anledningen till att Fossilfria och effektiva transporter är ett av fokusområdena i Energi- och klimatstrategi för Värmland.

Offentlig upphandling är ett kraftfullt verktyg som offentliga organisationer har tillgång till och på rätt sätt kan det användas för att påskynda omställningen till ett fossilfritt Värmland. Det är strategiskt viktigt att arbeta med upphandling, inte bara i kravställningen, utan även i hela processen. Finns det miljökompetens i hela upphandlingsprocessen? Vad för miljökrav är lämpliga att ställa? Hur kan vi ställa miljökrav? Hur kan vi göra avtalsuppföljningen enkel men effektiv?

Frågorna är många, men det är just denna dag som vi kan rådda med dom på djupet.

Catharina Piper från Moll Wendén är jurist med specialkompetens inom offentlig upphandling. Hon kommer att ha en heldag med oss där vi pratar om hållbar upphandling inom fordon och transporttjänster. Vi kommer att ha diskussioner, genomgångar och fokusera på annat än den rådande krisen vi befinner oss i.

Denna utbildning är kostnadsfri och passar för främst upphandlare men är även bra för tekniska chefer och miljöstrateger/miljöansvariga.

Utbildningen ryms inom projektet Värdeskapande processtöd för energi- och klimatomställning av offentliga organisationers transporter, som finansieras av Energimyndigheten.

Vid anmälan krävs att ni svarar på några frågor som kommer ligga till grund för utbildningen.

Länsstyrelsen Värmland ser fram emot erat digitala närvarande!

Bild
VAR:
Skype-utbildning
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 maj 2020

Anmäl dig

Kontakt