01 apr 2020 klocka 13.00 - 16.00

Kunskapsdag Krisberedskapsveckan

Krisberedskapslåda

Syftet med dagen är främst att öka deltagarnas kunskap inom krisberedskap och höjd beredskap samt lyfta vissa frågeställningar inför Krisberedskapsveckan 2020.

Vi riktar oss främst till beredskaps- och säkerhetssamordnare i kommuner och regioner, kriskommunikatörer, frivilligorganisationer och aktörer verksamma inom det civila försvaret.

Samhälle - Krisberedskap - Krisberedskapsveckan

VAR: Skype. Möteslänk skickas separat direkt ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 27 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt