25 mar 2020 klocka 09.00 - 12.30

Lantbrukarträff om strukturkalkning och markvård på Värmlandsnäs. OBS! Inställd!

Bild på fält, med traktor och kalk

Denna träff är inställd!
Vi tittar på resultaten från ett strukturkalkningsförsök hos Karl Kullander, Ås Säteri, och pratar om effekterna av strukturkalkning, hur det går till rent praktiskt, och andra markvårdande åtgärder för jämnare och högre skörd.

Vi kommer också prata om möjligheter till bidrag för strukturkalkning och stöd för andra insatser och åtgärder, vad som är på gång inom Greppa Näringen, och vad mätningarna av kväve och fosfor visar ifrån Averstadån.

Program

9:00 Fika och inledning

9:30 – 12:30 Föredrag och diskussioner

 • Strukturkalkning – bra för både mark och miljö

  - Redovisning av fältförsöket på Ås Säteri och Kullanders erfarenheter av strukturkalkning, dränering och annan markvård
  OBS! Eventuellt gör vi ett besök i fält och tittar där försöket legat, så ta med lämpliga kläder!

  - Hur funkar strukturkalkning i praktiken, vad är viktigt att tänka på?

  - Hur kan vi på andra sätt arbeta med bra markvård?
 • En god markavvattning är en förutsättning för en lönsam växtodling och ett resurseffektivt jordbruk.

  - vad gäller vid t.ex. dränering, dikesrensning, tvåstegsdiken, våtmarker och markavvattningsföretag?
 • Åtgärder i vatten för minskad övergödning t.ex. våtmarker och fosfordammar
 • Miljöstöd, investeringsstöd, stöd för miljöinvesteringar, LOVA-bidrag – vad finns det för möjligheter till stöd för insatser som gynnar både gårdens ekonomi och miljön?
 • Rådgivning och aktiviteter inom Greppa Näringen

12:30 (ca) Lunch och avslutning

Medverkande

Anna Bjuréus. Jordbruksverket. Rådgivare inom vattenhushållning.
Har även jobbat i flera forskningsprojekt om markstruktur och odlingssystem vid SLU,
och har lagt ut strukturkalkningsförsöket.

Karl Kullander. Lantbrukare Ås säteri

Niklas Wahlström. Länsstyrelsen Lantbruk. Handlägger bl.a. stöd för våtmarker, fosfordammar, tvåstegsdiken och andra miljöinvesteringar knutna till vatten

Henrik Wapen. Länsstyrelsen Miljöanalys. Handlägger bl.a. LOVA-bidrag

Kajsa Kupiakova. Länsstyrelsen Lantbruk. Samordnare Greppa Näringen Värmland.

Frågor

Kontakta Kajsa Kupiakova via kontaktuppgifterna nedan.

Loggor
EU-logga
VAR:
Ölseruds Bygdegård
KOSTNAD:
Lunch kostar 100 kr, betalas kontant eller med Swish på plats. Fika bjuder vi på.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
19 mar 2020

Anmäl digAnge om du vill ha lunch * (obligatorisk)
Ange om du vill ha lunch

Kontakt