26 mar 2020 klocka 13.30 - 15.30

Seminarium om fossilfria och effektiva transporter

Laddplats för elbilar

Välkommen till ett seminarium om fossilfria och effektiva transporter i samband med lanseringen av Energi- och klimatstrategi för Värmland. Hur kan kommunerna jobba för att vi ska nå målbilden?

Med anledning av gällande riktlinjer och förhållningssätt kring hantering av coronavirus och Covid-19 kommer det även vara möjligt att deltaga via länk online. Instruktioner för detta kommer via separat utskick till anmälda deltagare.

På förmiddagen den 26 mars lanseras Energi- och klimatstrategi för Värmland och samtidigt startar vi upp arbetet med genomförandet av strategin. En av de fyra målbilderna är i strategin är Fossilfria och effektiva transporter. Många av åtgärderna i miljööverenskommelserna rör även detta område.

Kommunerna har genom upphandling av fordon och transporttjänster stor makt att påverka efterfrågan av förnybara drivmedel och elfordon i länet. Länsstyrelsen Värmland driver just nu ett projekt, finansierat av Energimyndigheten, för att stödja och vägleda de värmländska kommunerna i energi- och klimatsmart upphandling av fordon och transporttjänster.

Under eftermiddagen kommer detta upphandlingsprojekt presenteras. Vi har även bjudit in Mariestads kommun som kommer prata om hur de arbetar med flera projekt inom ElectriVillage som hanterar fossilfria transporter i form av vätgasbilar, inköpsprocesser, förnybara energisystem och mer. Vi kommer även hålla en workshop där ni får diskutera frågan och utbyta erfarenheter.

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt