28 apr 2020 klocka 14.00 - 17.00

[INSTÄLLD] Betesplaneringskurs, inriktad på nötkreatur

Får på bete

[INSTÄLLD] Kom och lyssna på rådgivaren Margareta Dahlberg, MD Lantbruksråd, när hon delar med sig av kunskaper om hur man ska tänka i sin betesplanering för att få djuren att växa bra under betessäsongen.

Vi går ut i fält och diskuterar kring frågor som "Hur kan naturbetesmarken vara en resurs i produktionen?" och "Hur ska man tänka i sin betesplanering för att naturbetet ska ge bra foder och naturvärden?". Länsstyrelsen är med och assisterar vid frågor om växter, åtagandeplaner m.m.

Under kursen tas bland annat följande punkter upp:

  • Förberedelser inför betessläppet
  • Betesmodeller
  • Betets avkastning och djurens behov/produktion
  • Betesvård och åtgärder mot oönskade växter
  • Hälsoaspekter att ta hänsyn till (t.ex. parasiter på betet)


Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas. De är bland de mest artrika marker som finns i Sverige och den bästa metoden för att behålla markernas biologiska mångfald är att låta djur beta där.

Anmälan

Anmälningslänken ovan leder till Jordbruksverkets tjänst för kursanmälan. Där måste du ha ett konto för att anmäla dig till kursen. Om du redan har ett konto så kan du logga in för att komma till kursinformationen.

Om du inte kan anmäla dig via anmälningslänken är du välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan så hjälper vi dig!


VAR:
Stubberuds Gård, Ölme
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 apr 2020

Kontakt