09 jun 2020 klocka 16.00 - 20.00

Betesplaneringskurs, inriktad på lammproduktion

Får på bete

Kom och lyssna på lammrådgivaren Birgit Fag, Hushållningssällskapet Jönköping, när hon delar med sig av kunskaper om hur man ska tänka i sin betesplanering för att få djuren att växa bra under betessäsongen. Du får också tillfälle att göra en egen betesplanering!

OBS! Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan aktiviteten komma att ändras/ställas in på grund av Corona/Covid-19. Vi uppdaterar kalendern på Länsstyrelsens webbplats och vid eventuella ändringar meddelas de som anmält sig till aktiviteten.

Vi går ut på betesmarker vid Sätters Gård och diskuterar kring frågor som "Hur kan naturbetesmarken vara en resurs i produktionen?" och "Hur ska man tänka i sin betesplanering för att naturbetet ska ge bra foder och naturvärden?". Länsstyrelsen är med och assisterar vid frågor om växter, åtagandeplaner m.m.

Under kursen tas bland annat följande punkter upp:

  • Förberedelser inför betessläppet
  • Betesmodeller
  • Betets avkastning och djurens behov/produktion
  • Betesvård och åtgärder mot oönskade växter
  • Hälsoaspekter att ta hänsyn till (t.ex. parasiter på betet)

Du får också tillfälle att göra en egen betesplanering! Ta gärna med dig en karta över dina beten (t.ex. SAM-ansökningskartan) och uppgifter om var dina får och lamm har gått tidigare i år och förra året. Har du andra djurslag på dina betesmarker så tar du även med dig uppgifter om var dessa har betat tidigare i år och förra året.


Naturbetesmarker är permanenta gräsmarker som inte plöjs, sås in, gödslas eller bearbetas. De är bland de mest artrika marker som finns i Sverige och den bästa metoden för att behålla markernas biologiska mångfald är att låta djur beta där.

Anmälan

Anmälningslänken ovan leder till Jordbruksverkets tjänst för kursanmälan. Där måste du ha ett konto för att anmäla dig till kursen. Om du redan har ett konto så kan du logga in för att komma till kursinformationen.

Om du inte kan anmäla dig via anmälningslänken är du välkommen att kontakta någon av kontaktpersonerna nedan så hjälper vi dig!


VAR:
Sätters Gård, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
01 jun 2020

Kontakt