26 mar 2020 klocka 09.00 - 13.00

Ny energi- och klimatstrategi för Värmland

Hur kan vi arbeta för att hantera globala utmaningar?

Miljömål

Nu är Värmlands energi- och klimatstrategi klar. Detta vill vi uppmärksamma samtidigt som vi tar ett gemensamt avstamp för det fortsatta arbetet. Vi är många aktörer i Värmland som varit delaktiga i framtagandet.

Utifrån strategins fyra arbetssätt vill vi inspirera till fortsatt handling för att nå framgång och bidra till samhällsförändring. Tillsammans kan vi uppnå målbilderna och det regionala målet – Ett klimatneutralt Värmland år 2030!

Med anledning av gällande riktlinjer och förhållningssätt kring hantering av coronavirus och Covid-19 kommer det även vara möjligt att deltaga via länk online. Instruktioner för detta kommer via separat utskick till anmälda deltagare.

Program för förmiddagen

Morgonkaffe och smörgås serveras från 09:15.

Programmet är till sin helhet förändrat. Under rådande omständigheter är det inte möjligt att genomföra en konferens på ett sådant sätt som planerat, men vi vill inte heller ställa in denna viktiga lansering utan väljer istället att ställa om programmet något.

Vi inleder därför konferensen klockan 09:30 för de som finns med på plats i Residenset, medan ni som deltar via länk är välkomna att koppla upp er mellan klockan 10:00 – 12:00.

09:30 Inledning

Landshövding Georg Andrén leder oss in till ett samtal om vår tids globala utmaningar – och med särskilt fokus på klimatet – en global angelägenhet som behöver hanteras med samlade krafter. Hur kan vi arbeta tillsammans för att hantera globala utmaningar?

Det är en av vår tids viktigaste frågor – särskilt med tanke på nuvarande situation, där Coronaviruset Covid-19 bidrar till mycket allvarliga konsekvenser. Att arbeta tillsammans är också den primära utgångspunkten i det globala klimatarbetet.

11:50 Summering

12:00 Lunch

Energi- och klimatstrategi för Värmlands län (publikation) Länk till annan webbplats.

VAR:
Residenset samt online
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
16 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt