25- 26 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

Nätverksträff för beredskapssamordnare i kommuner/region i Värmlands län

Länsstyrelsen Värmland hälsar länets beredskapssamordnare välkomna till nätverksträff.

Länsstyrelsen står för konferenskostnaden inklusive kost - fika, luncher och en gemensam trerättersmiddag den 25 mars, samt logi - en övernattning 25-26 mars. Entré till spa/gym ingår i konferenspaketet.

Deltagarna bekostar själva sin resa.

Preliminärt program

Dag 1 – 25 mars

08.30 Fika

09.00 Inledning – Patrik Norling, försvarsdirektör Länsstyrelsen

09.15 Organisering av regional samverkan: ramöverenskommelse, krishanteringsråd, utskott och arbetsgrupper/nätverk – Gabriella Strååt, Länsstyrelsen

09.45 Krisberedskapsveckan /totalförsvarsdagen – Karin Klasa och Emma Trobeck, Länsstyrelsen

10.15 Paus

10.30 Erfarenheter från arbetet med översvämningen i Arvika ht 2019 – Ida Andersson och Elin Fredriksson, Arvika kommun

11.15 Samverkanskonferenser – Fredrik Walter-Bivall, Länsstyrelsen

11.30 Uppföljning SGI-seminarium – Karin Klasa

12.00 Lunch

13.00 Uppföljning och tillsyn av LEH/säkerhetsskydd/LSO 2020 – Gabriella Strååt m.fl.

13.15 Utbildning och övning/civilt försvar – Veikko Kekki, Länsstyrelsen

14.00 Projektet samhällsviktig verksamhet: återkoppling från genomförda konferenser och information/diskussion om kommande aktiviteter – Louise Rapplihn, Länsstyrelsen

14.30 Fika

15.00 Workshop om brytpunkter för geografiskt områdesansvar mellan kommun/Länsstyrelsen/regionen – Patrik Norling

16.00 Dag 1 avslutas

Beredskaps-boot camp med Elin Fredriksson för intresserade (ta med kläder för uteträning).

19.00 Gemensam middag

Dag 2 – 26 mars

08.30 Inledning – Patrik Norling

08.45 Risk- och sårbarhetsanalyser: återkoppling kring inlämnade RSA 2019, diskussion om vilka behov av stöd/utbildning osv kommunerna/regionen ser inför RSA 2023 – Gabriella Strååt

09.45 Fika

10.15 Erfarenheter från TFÖ – Clas-Göran Johansson, Länsstyrelsen och Erik Persson, Karlstads universitet

11.15 Lägesuppdatering om arbetet med konsekvensbaserade vädervarningar – Karin Klasa, Fredrik Walter-Bivall

11.35 Signe-projektet – Fredrik Walter-Bivall

12.00 Lunch

13.00 Beredskapsplanering – Anna Granlund, Fyrbodals kommunalförbund

14.00 Rapport från arbetsgrupp om samverkan med frivilligorganisationer – Patrik Norling m.fl.

14.30 Avslutande reflektioner, planering av kommande möten

15.00 Dag 2 avslutas med fika

Välkomna!

VAR:
Selma Spa, Sunne
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt