21 feb 2020 klocka 08.30 - 11.30

Informationsmöte statsbidrag Integration - TIA & §37a

Social hållbarhet

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till ett informationsmöte om 2020 års utlysning av statsbidrag inom integration – TIA och §37a.

Under mötet kommer vi informera om belopp, prioriteringar och behov för de olika bidragen samt kvalitetshöjande perspektiv. Ni kommer även ges möjlighet att delta i workshops utifrån prioriterade områden i årets utlysningar.

Vänligen ange vilken workshop ni är intresserade av i samband med anmälan.

 

Program

08.30-09.00 Frukost + incheckning

09.00-10.00 Information om bidrag, ansökningsförfarande och prioriteringar 2020,

Kvalitetshöjande perspektiv (Jämställdhet, mänskliga rättigheter och barnperspektiv)

10.00-10.15 Paus

10.15-11.30 Workshops

­

Valbara workshops välj nedanför vid anmälan:

  • Insatser med fokus på jämställdhet
  • Insatser riktade till föräldralediga
  • Insatser med fokus på samhällsorientering/arbetsmarknad/språk
  • Hälsofrämjande insatser
VAR:
Länsstyrelsen Värmland
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt