17- 19 mar 2020 klocka 09.00 - 15.00

Regional stabschefsutbildning

Syftet med utbildningen är att utbilda stabschefer i gemensam regi i Värmland och att därigenom utveckla gemensam regional förmåga, gemensam metodik och gemensam uppfattning om ledning i Värmland inom krisorganisationer hos främst kommuner, Regionen och Länsstyrelsen.

Målet är att du som stabschef i din organisation ska stärkas i att kunna agera medvetet i din roll, kunna tillämpa stabsmetodik och olika beslutsmodeller, kunna ställa krav på din stabs arbete, kunna bearbeta och presentera beslutsunderlag till beslutsfattare m.m.

Innehåll & utbildare

Utbildningen kommer avhandla stabsmetodik, roller och ansvar, stabsverktyg, samverkan m.m. och vara varvat teori och praktisk tillämpning.

Utbildare är en av landets ledande bolag inom krishantering, Combitech AB, i samråd med Länsstyrelsen Värmland och inte minst dig själv. Du är en viktig resurs som deltar och delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Tid & logi

Utbildningen sker under tre dagar, dagtid. För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår.

17 mars 09:00-16:30, fika serveras från 08:30
18 mars 09:00-16:30
19 mars 09:00- 15:00

Då vi tyvärr saknar avtalspris för logi på konferensanläggningen ordnas och betalas eventuellt boendet av dig själv.

VAR:
Scandic Klarälven, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnaden för utbildningen är 8 000 kr, exkl. moms, per person. Deltagarna faktureras i efterskott. Platsen kan överlåtas, utebliven plats debiteras.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt