12 feb 2020 klocka 09.00 - 15.00

Kriminella gängbildningar – i Värmland?

Bild på personer

Länsstyrelsen och polisen Po Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om gängkriminalitet och maskulinitet. Forskning om vilka som ansluter och vilka som är i riskzon samt avhopp och hur den ser ut i Värmland.

Program för dagen

09.00 Fika

10.00 Broderskap och manlighet - drömmar och grusade förhoppningar vid exit från gäng

Föreläsare: Torbjörn Forkby är professor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Han har under ett flertal år forskat kring gäng med frågor som: vilka ansluter sig till gängen, vilken är attraktionskraften och hur går det till att bryta sig loss från dem? I den senaste studien var fokus på avhopp från gäng, och där frågor kring manlighet ställdes. Om gängen är en arena för en viss typ av manlighet – vad händer då när man söker sig ut och ska bygga upp en annan identitet? Gänget framstår för de som ansluter sig som en kompensatorisk arena till vilken förhoppningar om broderskap och egen framgång ställs. Men dessa förhoppningar blir i många fall grusade och en helt annan verklighet visar sig. Våld, konkurrens och att leva med ett ständigt stresspåslag präglar istället livet innanför gängen för många. Under föreläsningen diskuteras dessa frågor med utgångspunkt från vad tidigare gänganslutna själva säger.

12.00 Lunch - vegetarisk

13.00 Organiserad brottslighet i lokalsamhället - gäng och nätverk

Gängkonstellationer i Värmland och lägesbild med en beskrivning av vilka svårigheter vi möter ur ett polisiärt perspektiv. Samverkan och kontaktvägar mellan myndigheter och allmänheten. Föreläsare: Johan Ekstam, Kommissarie, Underrättelseenhet Bergslagen.

VAR:
KCCC, Karlstad
KOSTNAD:
Föreläsningen är kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt