18 feb 2020 klocka 08.00 - 13.00

Våld i ungas parrelationer

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en halvdagsutbildning om våld i ungas parrelationer. Inbjuden föreläsare är Sibel Korkmaz, socionom och doktorand i socialt arbete på Stockholms Universitet.

Föreläsningen kommer att belysa våld i ungdomars parrelationer och ge en forskningsöversikt samt presentera nya forskningsresultat från Sverige. Deltagarna kommer också ges möjlighet att diskutera sina professionella erfarenheter av våld i ungdomars parrelationer.

Målgruppen för dagen är personal inom kommun, polisen, kriminalvården, rättsväsendet, elevhälsa, ideella organisationer och andra intresserade.

VAR:
KCCC, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri, fika och lunch ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 jan 2020

Anmäl dig

Kontakt