11 mar 2020 klocka 08.00 - 13.00

Ungas våldsutsatthet på nätet - INSTÄLLD

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till en
kostnadsfri halvdag om ungas våldsutsatthet på nätet med Poa
Samuelberg från Barnafrid – ett nationellt centrum för kunskap om våld mot barn. DENNA KONFERENS ÄR INSTÄLLD.

Poa Samuelberg är leg psykolog, psykoterapeut samt specialist i klinisk psykologi med lång erfarenhet från barn och ungdomspsykiatrin, senast från länsövergripande specialistenhet Traumaenheten, BUP Stockholm. Hon är också certifierad utbildare och handledare i Traumafokuserad kognitiv beteendeterapi, TF-KBT.

På Barnafrid arbetar Poa som utredare för ett regeringsuppdrag om att öka kompetens inom psykiatrisk traumavård i första linjen och BUP – #Trauma på kartan. Poa är en av författarna till boken Traumatisering hos barn – en handbok.


Program för dagen
08.00 Fika och registrering

09.00 Poa Samuelberg, Barnafrid
- Vad säger forskningen om unga generellt och särskilda riskgrupper?
- Hur kan vi bli bättre på att upptäcka unga som blivit våldsutsatta på
nätet?
- Vilka konsekvenser drabbar målgruppen och vilken hjälp behövs i
form av stöd och behandling?
-Vad innebär traumamedvetet bemötande i praktiken?

12.00 Lunch
Avslut

VAR:
KCCC, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri, fika och lunch ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
21 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt