31 mar 2020 klocka 08.30 - 14.30

[Framflyttad] Utbildningsdag för chefer som arbetar med Mäns våld mot kvinnor, Våld i nära relationer och Hedersrelaterat våld och förtryck

Konferensen är framflyttad till 16 oktober. Lokal meddelas längre fram.

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om Mäns
våld mot kvinnor och syftet med dagen är att tydliggöra lagstiftning samt förutsättningar för implementering av nya arbetsmetoder. Målgruppen är chefer från de olika aktörerna som ingår i nätverket för myndighetssamverkan Våld i nära relationer.

Program för dagen
8.00 Fika

8.30-14.30 Linn M Hällen från Arvin, Arvin Utbildning kommer att hålla i dagen (bild längst ner). Hon är redaktör och författare till boken Våld i nära relationer socialt arbete i forskning teori och praktik. Linn M Hällens föreläsningar och utbildningar grundar sig på den senaste forskningen från området våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor, samt egna erfarenheter av att arbeta med våldsutsatta vuxna. Hon är praktiker och har mångårig erfarenhet av både klientarbete och verksamhetsutveckling inom området.

Dagens innehåll
- Genomgång av lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd
- Vad ska och bör kommunerna göra i arbetet med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Framgångsfaktorer för implementering
- Vad behöver organisationen, arbetsledningen och medarbetarna för att kunna arbeta rättssäkert med våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.
- Att arbeta inom området våld i nära relationer- hur skapar vi en hållbar arbetsmiljö.

VAR:
KCCC, Karlstad, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri, fika och lunch ingår - konferensen är vegetarisk
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt