18 dec 2019 klocka 08.30 - 16.00

Skogen till nytta för alla - men hur?

Bild på skog

Det växer så det knakar i skogen, eller? Och – knakar det i så fall tillräckligt för att skogen ska räcka till allt och alla? Inte bara
virkesproduktion och biologisk mångfald utan också diverse ekosystemtjänster, fossilfria råvaror, social nytta och kulturella värden.

Förväntningarna är skyhöga, behoven stora och målen många. Frågan är om ekvationen
går ihop. Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i Värmland har regeringens uppdrag att utarbeta en regional skogsstrategi för Värmland. Ambitionen är att den ska spänna över alla nyttor som skogen förväntas leverera och visa vägen till en hållbar och sammanhållen plan för hur det ska gå till.

Om detta handlar skogskonferensen den 18 december. Ett stort antal talare och föreläsare kommer och ger oss kunskap. Bland annat kommer en omvärldsanalys för Värmland att presenteras av Per Angelstam, professor SLU och Maria Hollander, VD Paper Province. Erik Hjärtfors, Lövsjö Loghouse och Staffan Svantesson, Happie Camp, är några av de många övriga talarna som kommer att delta.

Antalet platser är begränsade, så det är först till kvarn som gäller.

Deltagande är kostnadsfritt men utebliven medverkan debiteras med 500 kr. Senaste
anmälan är 4 december.

För mer information kontakta:
Linda Jakobsson, 0570-475 82
Christina Wikström, 010-224 73 42

VAR:
Scandic Winn, Karlstad
KOSTNAD:
Deltagande är kostnadsfritt men utebliven medverkan debiteras med 500 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 dec 2019

Anmäl dig

Kontakt