28 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Nätverksträff kring medling

Bild

Länsstyrelsen Värmland i samverkan med Torsby kommun bjuder in till en nätverksträff kring medling, där syftet är att öka kunskapen och utbyta erfarenheter.

Pia Törnstrand, professionell medlare och ordförande i Svenskt forum för medling och konflikthantering föreläser på temat ”Medling vid brott – personligt ansvar och upprättelse”.

Målgrupp

Personal inom Polisen, Åklagarmyndigheten, Tingsrätten, Kriminalvården, socialtjänst samt personer som deltagit i Ageras (tidigare Brottsförebyggande centrums) medlarutbildning och deras chefer.


Program

08.30 Kaffe och registrering

09.00 Medling vid brott – personligt ansvar och upprättelse, Pia Törnstrand

- Medlingens utveckling i Sverige

- Medlingslagen och dess syften

- Reparativ rättvisa – konsekvenser av ett brott och hur kan skadan repareras

- Vad är medling?

- Hur kan vi bygga och åstadkomma en medlingsverksamhet där medlingens aktörer samverkar

- Hur uppnår vi ett högre ärende inflöde

- Hinder och framgångsfaktorer


12.15 Lunch

13.30 Nätverkstid för medlare – diskussion och erfarenhetsutbyte

16.00 Avslutning


Kontakt: Elin Pedersen, medlare i Torsby kommun, 070 226 66 90, elin.pedersen@torsby.se, Maude Johansson, samordnare för brottsförebyggande arbete, Länsstyrelsen Värmland, 010-224 73 33, maude.johansson@lansstyrelsen.se

VAR:
Länsstyrelsen i Värmland, lokal Vänern
KOSTNAD:
Ingen avgift. Fika ingår. Anmälan är bindande och utebliven avanmälan debiteras med 500 kronor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt