26 nov 2019 klocka 09.00 - 13.00

Ett Värmlands län för alla – utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderpolitik

Bild

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder härmed in till ytterligare en utbildningsdag (halvdag) om funktionsrätt och funktionshinderpolitik.

Målgrupp: Kommun- och regionledningar, politiker, strateger och utvecklingsledare inom mänskliga rättigheter, tjänstepersoner som har ansvar för och är aktiva inom funktionshinderpolitiken, handläggare inom funktionshinderområdet, samt representanter för samtliga ideella funktionsrättsorganisationer.

Syfte:

  • att utgöra stöd till länets kommuner och Region Värmland
  • att konkretisera funktionshinderpolitikens nationella mål, och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • att bidra till implementering i länet; övergripande, i egna förvaltningen och i ditt uppdrag

Dagen bjuder på föreläsningar med diskussioner. Det finns ca 50 platser tillgängliga.

Föreläsare: Martin Lagercrantz är sektionschef, enheten implementeringsstöd på Myndigheten för delaktighet.


Program för dagen:

Kl. 9:00 Registrering samt fika


Kl. 9:30 Inledning


Kl. 9:40 Martin Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet

MFD presenterar sina tre nya stödmaterial:

- att ta fram handlingsplaner och strategier

- funktionshindersperspektivet i styrprocesser

- aktiv involvering

 

Kl. 10.00-10.45 Metodstöd strategier

 

Kl. 10.45-11.00 Paus

 

Kl. 11.00- 11.45 Metodstöd aktiv involvering

 

Kl. 11.45-12.00 Frågor

Avslutning och sammanfattning av dagen


Kl. 12:00 Lunch

VAR:
Scandic Winn, Norra Strandgatan 9-11, Karlstad.
KOSTNAD:
Ingen kostnad. Utebliven närvaro faktureras med 500 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt