21- 29 apr 2020 klocka 00.00 - 00.00

[Inställd] Regional samverkanskurs 2020

[INSTÄLLD] Hur kan vi samverka vid samhällsstörningar? Länsstyrelsen Värmland bjuder in till Regional samverkanskurs - RSK 2020.

Med hänsyn till Covid-19, efter samråd med lärarteamet och genomförd riskbedömning meddelas att Regionala samverkanskursen i Värmland inte kommer genomföras i år.

KURSEN VÄNDER SIG TILL DIG som ingår i kommunens, regionens eller länsstyrelsens krisorganisation (tjänstemän och politiker), polisens stab eller yttre ledning, ledningsfunktioner inom räddningstjänst, eller samhällsviktiga aktörer och näringslivet.

SYFTET MED KURSEN är att genom samverkan bidra till ett tryggare Värmland.

MÅLET MED KURSEN är att du ska få en fördjupad kunskap i stabs- och ledningsarbete, lära dig om kommunikationens betydelse vid kriser samt vara med och utveckla former för samverkan vid större samhällsstörningar.

KURSEN ÄR NÄTVERKSBILDANDE och innehåller föreläsningar, grupparbeten och simuleringsövningar, även på kvällstid.

DU SOM DELTAGARE ÄR KURSENS VIKTIGASTE RESURS.
Utbildningen förutsätter att du bidrar med dina erfarenheter och förbinder dig att närvara under hela utbildningstiden.

Mer information

Program och mer information Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (PDF)

Kursledningen kan behöva prioritera bland inkomna anmälningar för att sammansättningen av kursdeltagare ska bli så bred och så väl anpassad till aktuella övningar som möjligt.

Välkommen med din anmälan!

VAR:
Dömle Herrgård i Deje. Kursen är uppdelad i två steg och genomförs som internat.
KOSTNAD:
8 000 kronor exkl. moms
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
24 feb 2020

Anmäl dig

Kontakt