03- 12 feb 2020 klocka 09.00 - 16.00

Grundkurs för behörighet att använda kemiska växtskyddsmedel, Jordbruk

För att få använda och köpa kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs det att man har ett tillstånd. Det får man genom att gå en fyradagars grundkurs för sprutbehörighet. Genomförd och godkänd kurs ger en femårig behörighet. Grundkursen i Karlstad är inriktad mot lantbruk.

Kursen hålls under fyra dagar och kurstillfällena är:

  • 3 februari 2020
  • 5 februari 2020
  • 10 februari 2020
  • 12 februari 2020

Övriga behörighetskurser: Behörighetsutbildningar ges med flera inriktningar på olika platser i Sverige. Inriktningarna är jordbruk, växthus/trädgård, park/golf/grönyta/friland och skog. Vill du veta mer? Gå in på https://utbildning.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats. där kurser läggs in allt eftersom.

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad
KOSTNAD:
4500 kr (exkl. moms), kursmaterial och fika ingår.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 jan 2020

Kontakt