12 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Geohydrologi kopplat till våtmarker - med underlag och tips från SGU

Välkommen till ett seminarium med SGU. Sveriges geologiska undersökning (SGU) besöker Länsstyrelsen Värmland inom ramen för våtmarkssatsningen och sitt koncept ”låna en hydrogeolog”. Syftet med besöket är att stödja Länsstyrelsen och kommunerna i deras arbete med våtmarksåtgärder och höja kompetensen inom hydrogeologi. 

Våtmarkssatsningens syfte är att finansiera åtgärder kopplade till våtmarker där det finns potential att öka tillskottet till grundvattnet eller potential att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflödena.

SGU kommer att berätta om hydrogeologi, grundvattenbildning, geologiska kartunderlag och data m.m.

Målgrupp

Besöket riktar sig främst till tjänstemän på Länsstyrelsen och länets kommuner som på olika sätt jobbar med vatten, vattenhushållning och våtmarker.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt, lunch på egen bekostnad.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
28 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt