25 nov 2019 klocka 13.00 - 16.00

Tobacco Endgame - ett Rökfritt Sverige 2025

Bild på ungdomar

Målet med träffen är att samla aktörer som på olika sätt bidrar till ett Tobaksfritt Värmland. Deltagare/representanter från olika aktörer och verksamheter får möjlighet till inspiration och ökad kunskap.

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation. Regeringen har ställt sig bakom målet. Detta är uttalat i ANDT-strategin 2016–2020 liksom i regeringsförklaringen.

Programpunkter m.m. finns i inbjudan här (PDF).PDF

VAR: Lokal Galaxen, Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad

KOSTNAD: Nätverksträffen är kostnadsfri Vi bjuder på fika

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt