25 nov 2019 klocka 13.00 - 16.00

Tobacco Endgame - ett Rökfritt Sverige 2025

Bild på ungdomar

Målet med träffen är att samla aktörer som på olika sätt bidrar till ett Tobaksfritt Värmland. Deltagare/representanter från olika aktörer och verksamheter får möjlighet till inspiration och ökad kunskap.

Tobaksfakta och dess medlemsorganisationer driver sedan 2013 opinionssatsningen Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025. Den bygger på förslaget att den dagliga rökningen i Sverige år 2025 ska vara nere under fem procent av befolkningen, i stort en halvering jämfört med dagens situation. Regeringen har ställt sig bakom målet. Detta är uttalat i ANDT-strategin 2016–2020 liksom i regeringsförklaringen.

Programpunkter m.m. finns i inbjudan här (PDF). Pdf, 136.2 kB.

VAR:
Lokal Galaxen, Regionens hus, Rosenborgsgatan 50, Karlstad
KOSTNAD:
Nätverksträffen är kostnadsfri Vi bjuder på fika
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
14 nov 2019

Kontakt