18 mar 2020 klocka 08.30 - 16.00

Geotekniska risker i Värmland – kurs om geoteknik i samhällsplaneringen

Länsstyrelsen håller en heldagsutbildning inom geoteknik. Under dagen kommer vi bland annat beskriva riskbilden i Värmland samt geoteknik i planprocessen med fokus på översiktsplaner och detaljplaner.


Syftet med dagen är att göra en beskrivning av de geotekniska risker som finns i länet samt lyfta behovet av geotekniskt underlag i översiktsplaner och detaljplaner.

Föreläsare

Föreläsare är Stefan Turesson och Wilhelm Rankka, geotekniker på avdelningen Effektivare markbyggande på SGI.

Målgrupp

Kommuners beredskapssamordnare samt planhandläggare inom översiktsplanering och detaljplanering.

Deltagarantal

Då antalet platser är begränsat till 50 personer kommer Länsstyrelsen, om behov finns, göra ett urval så att alla kommuner har möjlighet att bli representerade. För att möjliggöra ett bra urval är det därför möjligt för fler än 50 personer att anmäla sig.

Program

08.30-09.00 Fika och registrering
09.00–16.00 Föreläsningar

Mer information om programmet kommer löpande.


Om du fått e-post om avamälan

Gäller e-post om avanmälan med utskick den 27 januari. På grund av tidigare inställt seminarium kan den som anmälde sig till det tillfället (anmälan under oktober-november) ha fått en e-post om avanmälan. Men gäller endast då avanmälan från det borttagna tillfället. Om du har anmält dig i år till detta seminarie har du inte blivit avanmäld.

VAR:
Karolinen, Våxnäsgatan 10, lokal Albatrossen
KOSTNAD:
Seminariet är kostnadsfritt och fika ingår. Lunch betalas av deltagarna. Avanmälan kan göras kostnadsfritt fram till fem dagar före kursdagen. Eventuella återbud som anmäls därefter debiteras en avgift motsvarande kurskostnad per deltagare på 5 000 kronor.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
11 mar 2020

Anmäl dig

Kontakt