04 dec 2019 klocka 08.30 - 15.30

Välkommen till en dag om hedersrelaterat våld och förtryck

Bild på pratbubbla

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en utbildningsdag där områdena mäns våld mot kvinnor och integration samverkar.

Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap samt könsstympning. Vi belyser hur man praktiskt kan gå tillväga i mötet med barn och unga och hur verksamheter kan samverka kring stöd och insatser.

Det Nationella Kompetensteamet samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. De som ingår i Kompetensteamet kommer bland annat från Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg och bland dem finns utredare, HRV-strateger, poliser, psykologer, socialsekreterare och forskare.

Från det Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland medverkar:

• Bayan Nasih, sakkunnig vid nationella kompetensteamet.

Målgrupp för dagen är yrkesverksamma inom integration och ensamkommande barn, integrationsprojekt finansierade av Länsstyrelsen, socialtjänst, samhällsorientering, skola, familjecentraler samt ideella organisationer. Välj ett seminarium vid anmälan nedan.

VAR:
Karlstad KCC, Tage Erlandergatan 8A Karlstad
KOSTNAD:
Dagen är kostnadsfri, plats kan överlåtas åt annan men utebliven plats debiteras.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt