04 dec 2019 klocka 09.00 - 15.00

Händelser med farliga ämnen - CBRNE

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri seminariedag om samverkan vid händelser med farliga ämnen/CBRNE på Karlstad CCC.

Den regionala samordningsfunktionen, RSF, har till uppgift att främja planering i samverkan mellan de lokala och regionala aktörerna inom räddningstjänst, sjukvård och polis kring händelser med farliga ämnen. RSF består av representanter från dessa tre organisationer och Länsstyrelsen. En viktig uppgift i arbetet är att utbilda personal som hanterar händelser med farliga ämnen genom att dels ge grundläggande ämneskunskap, dels ge kunskap om samverkande organisationers ansvarsområden vid sådana händelser.

Syfte

Årets seminarium syftar till att följa upp förra årets seminarie i vissa delar, att lyfta aktuella frågor i ämnet (bl.a. terrorism) samt att skapa frågeställningar inför en tänkt tvåstegsraket som knyts samman via seminarier under 2020 och 2021.

Målgrupp

Seminariet riktar sig till beslutsfattare i olika organisationer, beslutsfattare på skadeplats och bakre ledning. Samt övriga aktörer, yrkesgrupper och organisationer som kan bli involverade vid händelser med farliga ämnen i Värmland eller i planeringen för att minska effekterna av sådana händelser.

Hållpunkter

  • Presentation av länets samverkansfunktion (RSF)
  • MSB – Nya åtgärdskalendern m.m.
  • Läkare samt kemiföretag om problemet med rök från batteribränder
  • MSB – Arbete kring attentat/terrorism i publika miljöer
  • Vad görs i länet inom ramen för RSF och vad är planen framåt
  • Uppbyggnad inför seminarier 2020/2021.

Välkomna!

VAR:
KCCC, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri, frukost, lunch och fika ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
20 nov 2019

Kontakt