18 nov 2019 klocka 08.30 - 12.00

Se Mig-nätverket om barns rätt

Bild på familj

Välkommen till uppstarten på årets uppmärksamhetsvecka där nätverket Se Mig på olika sätt belyser barns rätt i Värmland.

Nätverkets utgångspunkt är FN:s konvention om barns rättigheter. Sara Emsevik, särskilt sakkunnig i jämställdhet, Länsstyrelsen Värmland, kommer att moderera denna förmiddag.


08:30 Kaffe och smörgås

09:00 Välkomna!

09:05-09:15 Tf. landshövding Johan Blom inleder


09:20-10:00

Staffan Jansson har fått förhinder och ersätts av Linus Torgeby (se nedan).

Hur ska vi få ihop hela barnkonventionen för alla barns bästa? Om barnkonventionens holistiska genialitet och utmaningar för främst barn som befinner sig i en utsatt livssituation.

Linus Torgeby är barnrätts- och barnkonventionsexpert. Han har jobbat med barn i utsatta livssituationer i 25 år, och bor på Öckerö med 7 barn i huset. Han driver podden ”Barnrättssnack- en nedräkning inför att Barnkonventionen blir lag” tillsammans med Åsa Ekman.


10:00 Paus


10:20-11:00 Från barnets år 1999 till barnkonventionen lag 2019

Monica Ekström, Rädda Barnen och Eva Åkesdotter Goedicke, folkhälso- och barnrättsstrateg, Region Värmland


11:10-12:00 Panelsamtal: Är vi beredda på att barnkonventionen blir nationell lag? Vad kommer att hända 1 januari 2020?
Hur har förberedelserna gått? Står svensk lagstiftning och praxis i överensstämmelse med barnkonventionen?

Samtalsledare: Anna-Karin Larsson, samordnare inom mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Värmland

Panelen består av: Annika Ring, expert Migrationsverket; Isabelle Edgren, jurist Region Värmland; Conny Karlsson, förvaltningsjurist Karlstads kommun; Katarina Ström Lindberg, åklagare: samt Sofia Möller, målsägandebiträde/advokat.


VAR:
Residenset konferens, Residenstorget 1, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt