21 nov 2019 klocka 08.30 - 16.00

Allas barn

Allas barn

Konferensen Allas barn är en del av uppmärksamhetsveckan där nätverket Se Mig på olika sätt belyser barns rätt i Värmland.

Social hållbarhet på Länsstyrelsen Värmland bjuder tillsammans med Region Värmland in till en dag om barnrätt. Barnkonventionen blir nationell lagstiftning 1 januari 2020. Vi anordnar därför en dag för dig som önskar tala om och reflektera kring barnrättsfrågor. Syftet är att öka kunskapen om barnkonventionen, visa på barnrätt i praktisk tillämpning samt inspirera till aktiviteter, handling och ökad samverkan i länet.

08.30                                  Registrering och fika

09.00                                  Panelsamtal med Samhällsråd Värmland

                                            Länsstyrelsen Värmland, Region Värmland och Polisen

-----------------

Biskop Sören Dalevi, Barns rätt till andlig utveckling.

Barnkonventionen talar om barnens rätt till andlig utveckling. Biskop Sören Dalevi föreläser i detta pass, utifrån sin doktorsavhandling, om barns rätt till andlig utveckling.

-----------------

Barnombudsmannen Elisabeth Dahlin, Konsekvenserna av att barnkonventionen blir nationell lagstiftning 1 jan 2020.

Har offentlig sektor inventerat och kartlagt sina respektive verksamheter och ansvarsområden? Vilka målkonflikter är tydliga? Vilka konkreta åtgärder behöver göras?

-----------------

Carolina Jernbro, lektor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Barn har rätt till en uppväxt fri från våld, men ändå har ungefär vart tionde barn varit utsatta för allvarligt eller systematiskt våld under uppväxten. Att utsättas för våld under barndomen kan leda till ohälsa. Denna föreläsning kommer att fokusera på vad som kan göras för att förebygga att barn utsätts för våld.

-----------------

12.15                                  Lunch

13.15-15:45                       Parallellseminarier (väljs nedan) Läs om passen här. Pdf, 138.6 kB.

Observera att du får göra ett första, andra och tredjehandsval för respektive pass. Det ska alltså vara sex olika val. Du kommer i god tid före konferensen få veta resultatet.

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan
KOSTNAD:
Kostnadsfritt. Plats kan överlåtas till annan person. Uteblivet deltagande debiteras 300 kronor
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt