05 nov 2019 klocka 16.00 - 18.00

Informationsträff om länsstyrelsernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till en informationsträff - i Karlstad - om penningtvättslagen, dina skyldigheter och Länsstyrelsens tillsynsarbete.

Målgrupp

Välkommen du som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsförmedlare eller företag som bedriver handel med varor och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Tillgänglighet

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

Anmälan

Anmälan görs via Länsstyrelsen i Västra Götalands läns kalender Länk till annan webbplats..

16:00 Registrering, kaffe och smörgås

16:30 Länsstyrelsens uppdrag för att motverka penningtvätt
och finansiering av terrorism.

Dina skyldigheter att ha:
1. En riskbedömning av din verksamhet
2. Riskbedömningar av dina kunder
3. Rutiner och riktlinjer för att motverka
penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsens tillsynsarbete

17:45 Tid för frågor

18:00 Informationsträff avslutas

VAR:
Selma Lagerlöfs konferensrum, plan 3, Karlstad Congress Culture Center, Tage Erlandergatan 8 A, 652 20 Karlstad.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2019

Kontakt