18 okt 2019 klocka 11.00 - 14.00

Hur går det i arbetet med miljööverenskommelserna?

Länsstyrelsen bjuder in till ett lunchseminarium med tillfälle till både reflektion och inspiration.

2018 skrev vi de första miljööverenskommelserna tillsammans. Nu är vi halvvägs i arbetet med åtgärderna och det är dags att träffas och stämma av och se vilka behov som finns framåt i tiden.

Vi vänder oss till Kommunstyrelseordförande och till tjänstemän som är kontaktpersoner i arbetet. Har du/ni som får inbjudan förhinder så lämna gärna din plats vidare till en kollega som arbetar med de här frågorna i din kommun.

Dagordning

11:30 Lunch och inledning.

12:15 Inspirationsföreläsning.

13:00 Tankar och erfarenheter från kommunerna.

13:30 Hur går det och tankar kring fortsatt arbete.

13:50 Frågestund och avslut.

Utvärdering

Era erfarenheter och synpunkter på arbetet med miljööverenskommelserna är väldigt värdefulla för det fortsatta arbetet. Därför skulle vi uppskatta om du/ni vill berätta lite kort om ert arbete under lunchträffen. Ange i så fall det i din anmälan under Övrigt.

Vi uppskattar också om ni vill svara på frågorna nedan och skicka svaren direkt till Margareta Wallsten senast den 10 okt, så tar vi med oss svaren till lunchträffen.

Stort tack!


1. Samarbete med Länsstyrelsen

  • Vad tycker ni har fungerat bra i arbetet med miljööverenskommelser?
  • Vad har fungerat mindre bra?
  • Förslag på lösningar:

2. Er organisation:

  • Vad tycker ni har fungerat bra i arbetet med miljööverenskommelser?
  • Vad har fungerat mindre bra?
  • Ger miljööverenskommelserna något mervärde i genomförandet av åtgärder och isf vilket?
  • Har ni några förslag på hur man kan utveckla arbetet framöver?
VAR:
Residenset, Karlstad
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
07 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt