11- 12 dec 2019 klocka 09.00 - 16.00

Samhällets beroende av energiförsörjning

Som en del av projektet – Samhällsviktig verksamhet Värmland – bjuder Länsstyrelsen Värmland in till en tvådagars workshop med fokus på sektorn för energiförsörjning.

Syftet med dagarna är att ge en ökad förståelse för hur sektorn för energiförsörjning fungerar på nationell, regional och lokal nivå. Vi vill även belysa medborgarnas beroende av en väl fungerade energiförsörjning samt sektorns komplexitet. Dagarna ska även ge ökad kunskap om hur man identifierar samhällsviktig verksamhet inom sektorn.

Upplägg

Dagarna består av en blandning av föreläsningar från aktörer verksamma inom energiförsörjningsektorn samt grupparbeten i workshopformat.

I anslutning till de föredrag som hålls första dagen kommer det att ges
utrymme till frågor och diskussioner med föredragshållarna.

Under andra dagen ligger tyngdpunkten på identifiering av samhällsviktig verksamhet.

Målgrupp

Målgruppen för dagarna är bland andra driftsledare, driftschefer och tekniska chefer med arbetsområde inom energiförsörjning, beredskapssamordnare och energirådgivare.

Föreläsare

De inbjudna föreläsarna är särskilt utvalda för att ge dagen både ett djup
och en bredd inom energiförsörjning Fortskrider planeringen som planerat kommer dagen inrymma föreläsningar och diskussioner om och kring styrcentraler, bränsledepåer, balans i nätet, innovationer när det gäller energilagring, hållbar vattenkraft, fjärrvärme, lagstiftning och politiska beslutspåverkan.

Välkommen!

Inbjudan Pdf, 637.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Program 11 december

Fokus på ökad förståelse för sektorn energiförsörjning

09.00 Välkomstfika

09.20 Inledning: Svensk krisberedskap och samhällsviktig verksamhet i Värmland. Patrik Norling, Emma Trobeck och Louise Rapplihn, Länsstyrelsen Värmland

10.10 Svenska Kraftnät: Pontus de Maré föreläser bl.a. om Svenska Kraftnäts uppdrag, elens väg och vad som sker i kontrollrummet samt vikten av ”50Hz”

10.40 Ellevio: Tomas Karlsson föreläser om Ellevios historia, uppdrag och verksamhet med tyngdpunkt på regional-, och lokalnivå, samt redundans och förebyggande åtgärder inför och vid elbortfall

11.10 Karlstads Energi: Peter Lindh föreläser om Karlstads Energis verksamhet med tyngdpunkt på fjärrvärme och elproduktion

11:40 Fortum: Claes Kjörk föreläser om Fortums verksamhet med tyngdpunkt på hållbar utbyggnad av vattenkraft

12.10 Lunch

13.10 Glava Energy: Magnus Nilsson förläser om elproduktion via solceller samt innovationer kring lagring av energi

13.30 BillerudKorsnäs: Alf Sondell föreläser kring företagets historia och ur ett storkonsumentsperspektiv när det gäller elkonsumtion samt vilka åtgärder och möjligheter elförsörjningsbehovet har skapat

14.00 Scandem: Arne Bergvik föreläser kring dagens elmarknad som ständigt är under utveckling och där politiska beslut och omvärlden i allra högsta grad påverkar den svenska elmarknaden

14.40 Eftermiddagsfika

15.00 Svenska Petroleum och Biodrivmedel Institutet (SPBI): Per Brännström föreläser kring elförsörjning utifrån drivmedelsfrågans olika aspekter

15.50 St1: Jonas Rylander föreläser om bränsle hantering på depånivå i Värmland

16.20 MRV: Mj Tomas Hansson föreläser om försvarsmaktens elförsörjning

17.00 Summering och återkoppling av dagen

19.00 Julbord för de som väljer att stanna

Program 12 december

Fokus på kartläggning och identifiering av samhällsviktig verksamhet inom sektorn energiförsörjning

08.30 Återblick från gårdagen: Patrik Norling, Emma Trobeck och Louise Rapplihn, Länsstyrelsen Värmland

09.00 Varför ska man identifiera samhällsviktig verksamhet? Ida Kullgren, MSB

09.30 Metodgenomgång för identifiering av samhällsviktig verksamhet med fokus på energiförsörjningssektorn. Ida Kullgren, MSB

12.00 Lunch

13.00 Grupparbeten kommunvis

  • Steg 1 – Kartlägg alla verksamheter man kommer på inom sektorn samt presentera dessa
  • Steg 2 – Analysera och bedöm om de kartlagda verksamheterna är samhällsviktiga

15.00 Eftermiddagsfika

15.30 Utvärdering, summering och sammanfattning

16.00 Avslutning

Programmet kan komma att ändras med kort varsel

VAR:
Dömle Herrgård, Deje
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
29 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt