23 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Kommunikationssamverkan och kommunikativ lägesbild

Länets kriskommunikatörer hälsas välkomna till en workshop om kriskommunikation som en integrerad del av samverkan och ledning.

Mia Dahlström, konsult på MSB, kommer till oss och leder en workshop som bygger på två av MSB:s vägledningarna - Kriskommunikation för ökad effekt vid hantering av samhällsstörningar och Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar.

Målet med workshopen är bland annat att förbättra vår förmåga i lägesbildsarbetet. Det är vi kommunikatörer som ska ta fram den kommunikativa delen som integreras i lägesbilden.

Målsättningen med dagen är att få kunskap om:

  • Hur kommunikation kan integreras i den aktörsgemensamma hanteringen av samhällsstörningar och få ökad effekt av åtgärder.
  • Hur en lokal och regional kommunikativ lägesbild skapas och ser ut.
VAR:
Länsstyrelsen Värmland, lokal: Skogsstjärnan
KOSTNAD:
Kostnadsfri, fika och lunch ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
22 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt