09 okt 2019 klocka 18.00 - 20.30

Hej hästföretagare och hästägare!

Välkommen på informationsmöte om näringsläckage från hästhagar och vilka åtgärder man kan vidta för att minska läckaget.

Är du trött på grovfoderspill och på att mocka hagar? Är hagarna ofta leriga eller vill du bara göra en insats för miljön? Då är du välkommen på informationsmöte om näringsläckage från hästhagar och vilka åtgärder man kan vidta för att minska läckaget. Många gånger kan nämligen åtgärder som gynnar miljön även gynna dig och dina hästar, och det finns bidrag att söka!

Program

18:00 Registrering och fika

18:15 Inledning

18:25 Hur mår vattnet runt din gård? Åsa Enefalk, Länsstyrelsen Värmland.

18:44 Miljöarbetet på Julmyra horse center i Heby kommun. Carin Barrsäter, Miljöansvarig på Julmyra horse center.

19:15 Vem kan söka bidrag och vilka åtgärder kan man söka bidrag för? Henrik Wapen, Länsstyrelsen Värmland.

19:35 Fosfordammarna på Lillerudsgymnasiet.
Anders Westlund, Lillerudsgymnasiet

19:55 Exempel på var du kan få mer information och hjälp med ditt miljöarbete.
Sandra Tjärning, Länsstyrelsen Värmland.

  • Greppa Näringen - Gratis rådgivning för hästföretag
  • Hushållningssällskapets kurs i miljöhänsyn vid hästhållning
  • Hästnäringens nationella stiftelse

20:10 Avslutning och diskussion

20:30 Kvällen avslutas

Välkommen med din anmälan!

VAR:
Färjestad travbana, Karlstad
KOSTNAD:
Ingen kostnad
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt