23 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Ett län för alla - utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderpolitik

Länsstyrelsen Värmland och Region Värmland bjuder in till en utbildningsdag om funktionsrätt och funktionshinderpolitik.

Målgrupper för dagen är:

  • kommun- och regionledningar
  • politiker
  • strateger och utvecklingsledare inom mänskliga rättigheter
  • tjänstepersoner som har ansvar för och är aktiva inom funktionshinderpolitiken
  • handläggare inom funktionshinderområdet
  • representanter för samtliga ideella funktionsrättsorganisationer.

Syfte

  • att utgöra stöd till länets kommuner och Region Värmland
  • att konkretisera funktionshinderpolitikens nationella mål, och FN-konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  • att bidra till implementering i länet; övergripande, i egen förvaltning och inom eget uppdrag
  • att den 26 november fortsätta med det länsövergripande arbetet med en workshop.

Dagen bjuder på föreläsningar med diskussioner, samt föreställningen I Faderns, sonens och Försäkringskassans namn med Eric Löwenthal.

Föreläsare

Maud Einarsson jobbade som byggprojektledare i dåvarande Landstinget, blev sjuk och rullstolsburen. Vi får följa henne på en resa som gav nya perspektiv inom många områden, både i yrket och privat.

Annika Åkerberg, är jurist och arbetar för Civil Rights Defenders. Hon är specialiserad på rättigheter för personer med funktionsnedsättning däribland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon satt med i förhandlingarna när konventionen arbetades fram och har skrivit den svenska funktionshindersrörelsens alternativa rapporter om hur Sverige lever upp till mänskliga rättigheter. Annika har även skrivit en 500 sidor lång handbok om svenska och europeiska diskrimieneringslagar och rättspraxis i relation till diskrimienrignsgrunden funktionsnedsättning.  Som människorättsjurist genomför hon rättsutredningar, påverkar implementering  men driver även fall där människorättskränkningar konstateras.

Utgår: Anna Bruce är jurist och specialiserad på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Hon satt med i förhandlingarna när konventionen arbetades fram och har skrivit en nästan 500-sidig doktors­avhandling om dess rättigheter och grundidéer. Efter 20 år i akademin kompletterar hon numera forskning och undervisning med att arbeta direkt med implementeringen av Konventionen genom Raoul Wallenberg Institutets verksamhet i Sverige och utomlands.

Anders Berg är revisionsdirektör vid Riksrevisionen och har på senare år ansvarat för granskningar som rör migration, integration och etablering.

Mellan mars 2018 och maj 2019 var han tjänstledig för att arbeta som utredningssekreterare i Styrutredningen för funktionshinderspolitiken.

Magnus Lagercrantz är sektionschef på enheten implementeringsstöd på Myndigheten för delaktighet.

Barbro Boomsma är ombudsman på Funktionsrätt Värmland, med lång erfarenhet inom funktionsrättsområdet.

Eric Löwenthal spelar ståuppföreställningen FADERN – I Faderns, sonens & Försäkringskassans namn, som är gjord utifrån att vara far till en son med en grav utvecklingsstörning. Det ömtåliga ämnet till trots, bjuds vi på en humoristisk föreställning om livet med sonen, alla insatser som görs, fördomar, tillgänglighetsfrågor och trassel med byråkratiska myndigheter med mera.

Program

Moderator: Karin Hovdebo, Länsstyrelsen Värmland

Kl. 09:00 Registrering och fika

Kl. 09:30 Inledning
Johan Blom, t.f. landshövding i Värmlands län och Ola Persson, regionråd, Region Värmland

Maud Einarsson, Region Värmland

Annika Åkerberg, Senior Legal Advisor på Civil Rights Defenders FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ett rättighetsinstrument som gör skillnad, reflektion och frågor.

Anders Berg, revisionsdirektör vid Riksrevisionen Vad visade Styrutredningen för funktionshinderpolitiken?

Kl. 12:15 Lunch

Kl. 13:15
Magnus Lagercrantz, Myndigheten för delaktighet – Redogörelse för myndighetens arbete och ansvarsområde, samt begrepp och termer inom funktionsrättsområdet

Barbro Boomsma, Funktionsrätt Värmland – Från handikappförbund till funktionsrätt

14:15 Eftermiddagsfika

Kl. 14:45
Eric Löwenthal, föreställningen Fadern – I fadern, sonens och försäkringskassans namn

Kl. 15.45 Avslutning och sammanfattning av dagen

VAR:
Värmlands museum, Sandgrundsudden, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri. Utebliven närvaro debiteras med 500 SEK.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
18 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt

Sandra Nätt

Region Värmland

Funktionsrättstrateg samt Samordnare för barn som anhöriga

Telefon 054-61 42 29