27 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Hedersrelaterat våld – tillämpning i socialt utredningsarbete


Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri dag om Skadliga sedvänjor - hur vi kommer tillrätta med dem genom korrekt tillämpning i socialt utredningsarbete.

Utbildningen baseras på läroboken som ges ut av Studentlitteratur 2019 och som är avsedd för socionomutbildningen och närliggande utbildningar.

Målgruppen är personal inom socialtjänsten som utreder eller utför insatser inom områdena:

  • barn och unga
  • vuxna
  • familjerätt
  • familjehem
  • försörjningsstöd

eller närliggande personalkategorier som har i uppdrag att bedöma och hantera eventuella risker för hedersrelaterat våld.

Program för dagen

8.30 Fika

9.00-12.00 Föreläsning och workshop

12.00-13.00 Lunch

13.00-16.00 Föreläsning och workshop

Det finns flera former av hedersrelaterat våld och förtryck eller skadliga sedvänjor, dit hör bland annat barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning. Eftersom socialtjänsten och dess uppdragstagare berörs av myndighetsutövning och rättstillämpning vill Maria Hagberg bidra till ökad kunskap för de professionella men också öka rättssäkerhet för utsatta och utövare.

Maria kommer i sin föreläsning ta upp teoretisk bakgrund, lagstiftning och riskbedömning. Hon kommer beröra vikten av aktuella kommunala handlingsplaner mot mäns våld mot kvinnor och hur arbetet inom myndigheten kan organiseras. Dessutom kommer vi få öva på några fall (ta gärna med avidentifierade egna) och, om tiden tillåter, se en film som berör både våld och hedersrelaterat våld.

Föreläsare

Maria Hagberg - magister i socialt arbete, handledare, utbildare och författare. Maria har trettio års erfarenhet av arbete inom socialtjänsten därav tjugo års erfarenhet av arbete mot våld och hedersrelaterat våld och förtryck. Maria ger analys och expertutlåtande i juridiska och sociala utredningar vid hedersrelaterat våld. Hon arbetar mycket med kvinnors rätt till reproduktiv hälsa inte minst mot kvinnlig könsstympning, barn och tvångsäktenskap och oskuldsmyten.

VAR:
KCCC, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri, fika och lunch ingår
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
08 nov 2019

Anmäl dig

Kontakt