10 okt 2019 klocka 09.00 - 16.00

Små avlopp. Hållbar utveckling - mål, tillsyn och teknik

Länsstyrelsen Värmland arrangerar seminariet i samarbete med Miljösamverkan och gruppen för små avlopp inom VVS-Fabrikanternas Råd. Syftet med dagen är att lyfta fram olika mål, riktlinjer och möjligheter för en ökad anläggningstakt. Målsättningen är att vi som verkar i branschen, gemensamt skall få upp ögonen för de möjligheter som finns, för att göra ett ännu bättre jobb, nätverka, få positiva infallsvinklar som underlättar, utvecklar och utökar det egna arbetet inom länet och kommunen, både genom nya arbetssätt och ny teknik.

Under de senaste åren har Sverige anlagt cirka 13 000 avlopp per år. Med en medellivslängd på 20 år betyder det att anläggningstakten borde vara minst den dubbla för att uppnå en hållbar förbättring.

 • Hur är detta förhållande i din kommun?
 • Vad kan din kommun göra för att öka anläggningstakten

De allmänna råden för enskilt avlopp leder till att många nya leverantörer och tekniker dyker upp på marknaden;

 • Vilken typ av anläggningar används idag?
 • Vilken anläggning klarar vad?
 • Vad krävs av tekniken och av fastighetsägaren?

I anslutning till lunchen anordnas en utställning där de tillverkare som deltar under dagen presenterar olika tekniklösningar.

Varmt välkommen med din anmälan!

Program

9:00–9:30 Välkommen!

 • Registrering med kaffe
 • Teknikutställning

9:30–12:00

 • Länsstyrelsen informerar
  Regionala målsättningar, tillsynsvägledning etc.
  Henrik Wapen, Åke Bergqvist
 • Exempel från Årjäng
  Kommunen informerar om sitt arbete med att åtgärda de enskilda avloppen.
  Britt Marie Öjstrand, Årjängs kommun
 • Avfall Sverige informerar
  Jenny Westin, Avfall Sverige

12:00–13:00 Lunch

13:00–16:00

 • Teknikutställning
  Leverantörer från VVS Fabrikanternas Råd informerar om sina produkter
 • Exempel från Enköpings kommun
  Kommunen informerar om sitt arbete med att åtgärda de enskilda avloppen.
  Miljö- och hälsoskyddskontoret, Enköpings kommun
 • Sammanfattning av dagen och frågestund
VAR:
Best Western Hotel, Gustaf Fröding, Höjdgatan 3, Karlstad
KOSTNAD:
Seminariet är kostnadsfritt, vi bjuder på lunch och fika. Om du uteblir utan avanmälan debiteras en kostnad på 300 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
04 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt