03 okt 2019 klocka 08.30 - 15.45

Informationsträff om statliga ersättningar för asylsökande och personer med uppehållstillstånd

Länsstyrelsen och Migrationsverket genomför en informationsträff om statliga ersättningar för mottagande av nyanlända och ensamkommande barn där aktuell information om återsökningar kommer att ges. Dagen inleds med aktuell information från Migrationsverket.

Aktuell information Migrationsverket

Fram till och med årsskiftet beräknas över 30 000 personer ansöka om förlängt uppehållstillstånd, Migrationsverket informerar om arbetet med dessa förlängningsansökningar samt om reviderad standard för kommunanvisning av barn utan vårdnadshavare vilket förväntas bidra till färre anknytningsanvisningar.

Statliga ersättningar

För att bringa klarhet i de förordningar och paragrafer som styr ersättningar bjuder Länsstyrelsen i Värmland tillsammans med Migrationsverket in till en informationsträff om ersättningar för kostnader för asylsökande (både vuxna, familjer och ensamkommande barn) och för flyktingar som beviljats uppehållstillstånd och blivit kommunplacerade (nyanlända).

Migrationsverkets enhet för statliga ersättningar leder dagen.

Dagen riktar sig till dig inom kommun och region som arbetar med återsökning och/eller har verksamhetsansvar.

Program

08.30 Morgonfika

08.55 Välkommen, Länsstyrelsen Värmland

09.00 – 09.55 Aktuell information Migrationsverket, Shima Bagheri Niko, regional expert Region Mitt Migrationsverket

Migrationsverket ger aktuell information om höstens arbete med förlängningsärenden och reviderad standard för kommunanvisning av barn utan vårdnadshavare.

10.00 – 12.00 Statliga ersättningar – asylsökande, Migrationsverket, enheten för statlig ersättning för asylsökande

12.00 – 13.00 Lunch på egen hand

13.15 – 15.15 Statliga ersättningar – nyanlända, Migrationsverket, enheten för statlig ersättning för personer som fått uppehållstillstånd

15.15 – 15.45 Avslut och fika

VAR:
Länsstyrelsen Värmland, Våxnäsgatan 5, Karlstad Lokal: Vänern
KOSTNAD:
Dagen är kostnadsfri. Plats kan överlåtas åt annan och vid uteblivande debiteras deltagare.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
27 sep 2019

Anmäl dig

Kontakt