07 nov 2019 klocka 08.30 - 15.30

Välkommen till en dag om

Agenda 2030 och de mänskliga rättigheterna

Jobbar du med hållbarhetsfrågor?

Jobbar du med - eller är beslutsfattare i - miljöfrågor, samhällsfrågor, ekonomi, socialtjänst, kommunikation, samhällsplanering, omsorg, folkhälsofrågor eller med något annat i en kommun, region eller i statlig verksamhet?


Då jobbar du med något som är viktigt för att vi ska nå de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030.


Vi vill bjuda in dig till en utbildnings- och dialogdag om Agenda 2030 och om de mänskliga rättigheterna.

  • Vad är Agenda 2030?
  • Vad är mänskliga rättigheter?
  • Hur ska vi i Värmland gemensamt arbeta med de globala målen?

Dagens program;

08:30, Registrering samt kaffe och smörgås

09:00, Start och inledning

09:15, Agenda 2030: Globalt till lokalt. Vad är din roll? Jonas Frykman, konsult samhällsutveckling och fd. utredningssekreterare i Agenda 2030-delegationen

10:30, Interaktiv paus

11:00, Var börjar man? Principer för hållbar utveckling och om ur man praktiskt går tillväga. Malin Thorsén, Bright Planet

12:00, Lunch

13:00, Indikatorer för de globala målen. Per Sandgren, RKA – Rådet för främjande av Kommunala Analyser

14:00, Mänskliga rättigheter: Globalt till lokalt. Anna-Karin Larsson, samordnare inom mänskliga rättigheter, Länsstyrelsen Värmland

15:00, Vad behöver vi i Värmland? Fika och Work Shop

15:30, Dagen avslutas

VAR:
Värmlands museum, Sandgrundsudden, Karlstad
KOSTNAD:
Ingen kostnad. Utebliven närvaro faktureras med 500 kr.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
31 okt 2019

Anmäl dig

Kontakt