06 sep 2019 klocka 09.30 - 15.30

Välkommen till en boostingdag om Att utbilda om mäns våld mot kvinnor och FREDA bedömningsmetoder

Vapendetaljer orange

Boostingdagen vänder sig till yrkesverksamma i hela landet som deltagit i länsstyrelsernas utbildning Att leda kurser om mäns våld mot kvinnor, Kollega utbildning i FREDA bedömningsmetoder eller har i uppdrag att inom kommun/hälso- och sjukvård utbilda inom ovan nämnda områden.

Om det blir stor efterfrågan på platser kommer Länsstyrelsen att prioritera anmälda som deltagit i länsstyrelsernas utbildningsdagar. Samt jämt deltagande från hela landet.

Programinnehåll

  • Inledning
  • Presentation av filmer och annat nytt stödmaterial
  • Lärande exempel från kommun
  • Att utbilda våld samt att fråga om våld
  • Förutsättningar och erfarenheter
  • Grupparbete och erfarenhetsutbyte

Medverkande: Annika Engström - Nationellt Centrum för kvinnofrid, Anders Sandberg - Länsstyrelsen Västra Götaland och Katarina Edlund - Länsstyrelsen Stockholm.

Vi bjuder på lunch.

I samverkan med Länsstyrelserna och Nationellt Centrum för kvinnofrid (NCK)

ProgrambladPDF

Anmälan

Anmäl dig härlänk till annan webbplats. Länken tar dig till samma kalenderhändelse, fast hos Länsstyrelsen i Stockholms län, skrolla dig längst ner på den sidan - där finns anmälningsformuläret.

VAR: Lokal Grand, Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 aug 2019

Kontakt