24 aug 2019 klocka 09.00 - 15.00

Hamlingskurs i Yttre Hedane

Hamlade träd, Högsböla ängar i Bergs socken

Hamlade träd är en del av vårt kulturlandskap. Historiskt har de varit viktiga för produktion av lövfoder och ved. Hamlade träd har också höga naturvärden, då de kan bli väldigt gamla och utveckla håligheter där många insekter, fåglar och fladdermöss trivs. För att bevara detta levande biologiska kulturarv behöver vi fortsätta med hamling och även hamla fler unga träd.

Under kursen lär vi oss om nyhamling - hur det går till rent praktiskt och vi får svar på frågor som...

  • Vilka trädslag lämpar sig för hamling?
  • Vad tål trädet?
  • Hur mycket av kronan får jag ta?
  • Ska jag spara några särskilda grenar eller är det bara att plocka?
  • Var på grenen ska jag kapa?
  • Hur ofta får jag hamla och när på året?
  • Finns det behov för underhåll mellan hamlingstillfällena?
  • Hur kan jag se om trädet har tagit sig bra efter hamlingen?

Vi tar också en titt på äldre, hamlade träd.

Kursen vänder sig till verksamma inom jordbruks-, skogsbruks- och/eller trädgårdsföretag samt ägare och brukare av jordbruksmark. Du är lika välkommen med eller utan förkunskaper!

Kursledare är Mattias Johansson.

 

Om kursen är fullbokad kan du höra av dig till Niklas Wahlström eller Maria Sundqvist för att läggas till på reservlistan.

VAR:
Yttre Hedane, Säffle
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
15 aug 2019

Kontakt