13 jun 2019 klocka 09.30 - 15.00

Välkomna till en exkursion med bäring på det Regionala skogsprogrammet

Under dagen kommer vi diskutera problem och möjligheter med följande: Generell hänsyn av olika slag, naturvård orört (NO), blädningsskogsskötsel (PF), rödlistade arter (knärot), luckhuggning (PF), tallungskog med och utan älgskador (PG), äldre granskärm (PF).

Markvärd är Karlstad stift och exkursionsledare är Tina Westlund Karlstad Stift och Robert Berg Stora Enso skog AB.


Detta är ett samarrangemang mellan Länsstyrelsen Värmland, Karlstad stift, Stora Enso, Skogsstyrelsen och LRF.


Välkommen med din anmälan till Thomas eller Jan, senast den 10/6, så vi kan beräkna fika och lunch.
thomas.s.ostlund@lansstyrelsen.se eller jan.landstrom@lrf.se

 

TID: 13/6 kl. 9.30-15.00

VAR:
Almarskogen på vägen mellan Skåre och avfallsanläggningen Djupdalen.
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
10 jun 2019

Kontakt