10- 11 jun 2019 klocka 09.30 - 16.00

Samhällets beroende av finansiella tjänster

Som en del av projektet – Skydd av samhällsviktig verksamhet Värmland – bjuder Länsstyrelsen Värmland in till en tvådagarsworkshop med fokus på sektorn för finansiella tjänster.

Syftet med dagarna är att ge en ökad förståelse för hur sektorn för finansiella tjänster fungerar på nationell, regional och lokal nivå. Vi vill även belysa medborgarnas beroende av ett väl fungerande betalningssystem och kontantförsörjning, samt de betalningar som bidrar till grundläggande försörjning från välfärdssystemet. Dagarna ger även en ökad kunskap om hur man identifierar samhällsviktig verksamhet inom sektorn.

Upplägg

Dagarna kommer att bestå av en blandning av föreläsningar från aktörer verksamma inom den finansiella sektorn samt till grupparbeten i workshopformat.

Målgrupp

Beredskapssamordnare, kommunchef alternativt ekonomichef samt chef inom individ och familjeomsorg, eller motsvarande, i de sexton värmländska kommunerna och Region Värmland.

Föreläsare

Inbjudna föreläsare kommer bland annat från: Riksbanken, Bankgirot, Regeringskansliet, ICA-banken, Loomis, MSB, Region Värmland, Karlstads kommun, Projektet I nöd och lust - Torsby kommun, Årjängs kommun, Westra Wermlands Sparbank och Högskolan i Skövde med forskningsprojektet Craaafffting.

Avgränsning

Workshoppen avgränsas till att omfatta de samhällsviktiga funktionerna betalningar och kontantförsörjning inom sektorn finansiella tjänster. Även betalningar som bidrar till människors grundläggande försörjning* från socialförsäkringar och det kommunala försörjningsstödet kommer att innefatta.

Välkommen!

* Med grundläggande försörjning menas lön och ersättningar som möjliggör för människor att klara sina nödvändigt utgifter.

Program Pdf, 613.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Efteranmälan

Det är möjligt att efteranmäla sig, skicka en e-post till:

anneli.alsterlind@lansstyrelsen.se

VAR:
Dömle herrgård, Deje
KOSTNAD:
Konferensen är kostnadsfri men är efter sista anmälningsdagen bindande – efter det debiteras organisationen med 500 kr för utebliven plats.
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
03 jun 2019

Kontakt