06 maj 2019 klocka 08.00 - 10.30

Frukostseminarium - Från trollfabriker och köpta likes till värmländska organisationer

Länsstyrelsen Värmland bjuder in till en kostnadsfri nätverksfrukost på temat påverkanskampanjer. Detta är ett inledande frukostseminarium för Krisberedskapsveckan 2019.

Henrik Aagardh-Twetman – projektledare, Lunds universitet. Vilka risker och sårbarheter finns vid användandet av sociala medier? Hur kan desinformation påverka värmländska företag och organisationer? Vad kan man göra för att upptäcka, förebygga och hantera detta?
Henrik Aagardh Twetman har tidigare arbetat på MSB, där deltog han bland annat i arbetsgruppen som tog fram en handbok om att möta informationspåverkan.

Krisberedskapsveckan 2019 – Den 6-12 maj genomför MSB tillsammans med kommuner och länsstyrelser den nationella Krisberedskapsveckan. Kampanjen är en del av en större satsning som MSB gör för att förbättra kommunikationen med medborgarna om hot och risker och om vikten av att alla som kan, förbereder sig för att kunna hantera en besvärlig vardag. Kampanjen syftar till att skapa reflektion och att få människor att tänka till kring hur de skulle klara en samhällskris.

Program 6 maj – Moderator Karin Hovdebo, Länsledningskoordinator
08.00 Enklare frukost serveras på Karlstad CCC mellan 08.00-09.00

09.00 Inledning av Krisberedskapsveckan i Värmland, Tf. Landshövding Johan Blom

09.10 Vad händer i Värmland under krisberedskapsveckan?
Patrik Norling, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Värmland
Karin Klasa, handläggare, risk och säkerhet, Länsstyrelsen Värmland

09:30 Från trollfabriker och köpta likes till värmländska organisationer,
Henrik Aagardh-Twetman, Lunds universitet

10.30 Avslutning

Välkommen!

Inbjudan Pdf, 436.5 kB, öppnas i nytt fönster.

VAR:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfri
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
02 maj 2019

Kontakt