03 maj 2019 klocka 13.00 - 15.00

Arkitektur för hela Värmland

Bild på grupp

Förskolan Lotsen, Bild: Felix Gerlach

Arkitektur, form och design påverkar alla människor dagligen och handlar i grunden om livskvalitet. Samhällsbygget ska sätta människan i centrum, där fler ska få leva och bo i inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara miljöer.

Riksarkitekten Helena Bjarnegård berättar om sitt uppdrag utifrån regeringens nya Politik för gestaltad livsmiljö. Magnus Ahlstrand från Länsstyrelsen funderar kring vad den kan innebära för Värmland, och stadsarkitekt Henrik Sjöberg och kommunarkitekt Daniel Nordholm ger sina perspektiv från såväl en stor som mindre kommun.

Välkommen till en eftermiddag med diskussion om arkitektur och hur den kan bidra till livskvalitet i hela Värmland.

Gemensamt evenemang ihop med

logotyp
VAR:
Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
KOSTNAD:
Kostnadsfritt
SISTA ANMÄLNINGSDAG:
26 apr 2019

Kontakt